Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Buisleidingen overige stoffen op orde

Vrijdag, 15 september 2017 02:05
Buisleidingen overige stoffen op orde
Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde. Dat meldt de inspectiedienst.
In 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Dat moet ervoor zorgen dat deze ondergrondse leidingen voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Gas- en olieleidingen moeten al vanaf 2014 aan die Bevb-normen voldoen, de leidingen voor overige stoffen sinds 1 juli 2017. Er zijn in Nederland 19 bedrijven met leidingen voor overige stoffen zoals tolueen, chloor, zoutzuur, waterstof en koolstofdioxide.

Negen bedrijven hadden hun zaken niet op orde. Op sommige locaties lagen kwetsbare objecten als woningen binnen het risicogebied van de leidingen. Bij enkele bedrijven waren de risicoanalyses die de aanwezige veiligheidsmaatregelen moeten onderbouwen,  onvolledig. De inspectie heeft deze bedrijven formeel verzocht om aanpassingen uit te voeren zodat ze zouden voldoen aan het Bevb.

In de meeste gevallen troffen de exploitanten maatregelen waardoor de risicocontouren rondom de leidingen kleiner werden. Zoals het extra markeren van de ligging van de leiding, extra procesbeveiliging, extra onderhoud, meer(interne) inspecties of het verlagen van de druk. In alle gevallen zijn de veiligheidsknelpunten opgelost. Er bevinden zich geen kwetsbare objecten meer in de gevarenzone rondom de buisleidingen, aldus de ILT.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen