Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Blokkades voor innovatie

Donderdag, 18 januari 2018 07:56
Blokkades voor innovatie
De Nederlandse overheid heeft voor inkoop een innovatiebudget van een slordige 1,5 miljard euro. In de praktijk van alledag heeft ze echter grote moeite met het bijwerkstellingen van innovatie bij aanbestedingen.Overheden zijn over het algemeen behoorlijk risicomijdend begrijpelijk is dat wel. Omdat het om de besteding van publieke middelen gaat, ligt de focus bij aanbesteden op rechtmatigheid en doelmatigheid, en veel minder op innovatie. Overheid inkopers lopen liever geen risico, zo blijkt. De meeste risico´s vormen zich in de eerste twee fasen van het inkoopproces: de specificatiefase en de selectiefase. Het is zaak die risico’s te identificeren, analyseren, evalueren, behandelen en monitoren. Uit onderzoek blijkt dat er vier blokkades zijn voor innovatie tijdens aanbestedingen. Drie daarvan hebben betrekking op het omgaan met risico’s. We laten deze vier blokkades de revue passeren.

1 Een zwak inkoopteam
Inkopen is mensenwerk en zeker als het gaat om het inkopen van innovatie. Dar heb je de juiste mensen met voldoende mandaat en lef voor nodig. Wie via aanbesteden innovatie wil bewerkstellen, loopt meestal een groter risico. Het is dan ook zaak dat het team expertise aanwezig is voor risicomanagement, maar tegelijkertijd ook een flinke dosis ondernemerschap.

2 Een geringe risicobereidheid
Risico’s niet of onvoldoende onderkennen kan leiden tot enorme innovatiemiskleunen. Aan de andere kant zul je waarschijnlijk nooit tot echte innovatie komen als je geen enkele risico wenst te lopen. Ziet jouw organisatie vooral de risico’s in plaats van de kansen op innovatie? Dan is de kans groot dat het in de aanbesteding primair draait en blijft draaien om rechtmatigheid en doelmatigheid.

3 Geen mitigerende maatregelen nemen
Heb je de risico’s in kaart gebracht, geanalyseerd en geëvalueerd, dan weet je wat de belangrijkste risico’s zijn en kun je aan de slag gaan om ze te verkleinen, of om positieve risico’s (kansen) op te pakken. Kunnen we beheermaatregelen nemen die een toegevoegde waarde hebben? Neem bijvoorbeeld circulaire inkoop. Het verwerken van vezels van gebruikte kleding in nieuwe kleding voor in het leger is voor leveranciers een uitdaging. Als overheid kun je innovatie bewerkstellingen door bijvoorbeeld niet alleen te zorgen voor voldoende aanvoer van de juiste gebruikte vezels (gebruikte legerkleding), maar ook door een bepaalde afnamegarantie af te spreken, zodat toeleveranciers durven te investeren in productontwikkeling.

4 onvoldoende borging van risicomanagement
Risicomanagement is niet iets wat je slechts aanmelding doet. Continue probeer je bestaande risico’s te verkleinen en het verloop ervan volg je op de voet. Hebben beheersmaatregelen bijvoorbeeld het gewenste effect? Nieuwe risico’s kunnen zich aandienen. Risicomanagement is daarom een vast punt op de agenda dat steeds weer vraagt om een actief opstellen.

Met dank aan Deal! Magazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen