Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Betonakkoord: Sloopbeton hoort niet onder asfalt

Donderdag, 08 juni 2017 02:36
Betonakkoord: Sloopbeton hoort niet onder asfalt

Gesloopt beton verdient een hoogwaardig tweede leven en hoort niet onder het asfalt terecht te komen. Dat is de basis van het Betonakkoord dat vrijdag in concept is besproken met de sector. Stap voor stap komt het moment van tekenen dichterbij. “Dit is eigenlijk lastiger dan het Energieakkoord.”

Het akkoord verplicht tot een drastische reductie van CO2-uitstoot – 35 procent in 2030 – en zet in op 100 procent recyclen. Het bijmengen van oud beton bij de productie van nieuwe beton gaat vanaf 2018 van de huidige 2 procent naar 5 procent. Klinkt misschien niet heel hoog, maar dat betekent echt al heel anders werken voor de sector.

Te weinig gesloopt
En voor veel hogere ambities is voorlopig niet genoeg secondair materiaal beschikbaar”, licht Harry Hofman toe, die als MVO-manager bij Strukton ook nauw betrokken is bij het opstellen van het akkoord. In Nederland wordt voorlopig veel meer bijgebouwd dan wordt gesloopt.

Ruim 100 vertegenwoordigers van partijen als BAM, Bruil, Mebin, ProRail, RWS, SBR Curnet, VBI en BFN gingen op het ministerie van Economische Zaken met elkaar in discussie over het concept-akkoord. Veel vragen leven over risico’s, innovatie en afdwingen. Niemand is tegen verduurzaming, maar de meningen lopen nog wel uiteen over hoe dat moet in de betonketen.

Vervoer is geen goed idee
De behoefte aan beton schommelt jaarlijks rond de 15 miljoen kuub voor onder meer viaducten, tunnels, sluizen en woningbouw. Ook over grote afstanden verplaatsen van sloopbeton is funest voor de CO2-uitstoot en dus geen goed idee. De aantrekkende bouw zal de ambities extra lastig maken, want de behoefte aan beton stijgt op dit moment hard.De verwachting is dat opdrachtgevers massaal overstappen op de toepassing van de betonladder in de vorm van Dubocalc of MPG. De materialenberekening zal dan meewegen als emvi-criterium bij de gunning van nieuwe projecten. Rijkswaterstaat, Prorail en de G4 hebben al toegezegd te gaan tekenen, maar waarschijnlijk zullen ook andere opdrachtgevers aansluiten.

Betonladder vaker verplicht
Als de betonladder de impact krijgt van de CO2-ladder kan het snel gaan met het doorvoeren van een andere bedrijfsvoering, houden de initiatiefnemers in het achterhoofd. Innovaties en een andere manier van werken komen het snelste tot stand als die worden beloond met een gunningsvoordeel.

“De ambities voor het akkoord liggen veel hoger dan bij de ‘green deal’ uit 2011. Niet in de laatste plaats omdat een voortgangscommissie instrumenten in handen krijgt om in te grijpen als de voortgang stagneert”, verwacht Hofman.  

Kosten niet veel hoger
Al jaren wordt gepraat over duurzaam beton, maar langzaam maar zeker begint de sector te bewegen. De seinen staan op groen: Een groenrechts kabinet is in de maak en de klimaatambities zijn hoger dan ooit. Bij zowel bedrijven als opdrachtgevers leeft het gevoel van urgentie dat dit keer moet worden doorgepakt.
Beton wordt nu al voor 96 procent hergebruikt, maar bijna altijd als funderingslaag onder nieuw asfalt. De kosten om beton op een hoogwaardige manier te recyclen zijn nauwelijks hoger. Het gaat om een paar euro per ton extra om sloopmateriaal weer te gebruiken in cement of nieuw beton.

Hofman: “Het vergt vooral een andere manier van denken. Je ziet dat op projectniveau al gebeuren. Bijvoorbeeld bij de sloop van het oud belastingkantoor in Groningen - DUO-  hebben we het beton weer hergebruikt bij de bouw van de parkeergarage. En Strukton is nu bezig met de nieuwe Noorderbrug in Maastricht, maar ook krijgt het materiaal van de oude brug een volwaardige herbestemming.”  

Geen betonfonds
De betonketen is breed en traditioneel: opdrachtgevers, aannemers, betoncentrales, producenten, leveranciers, architecten en constructeurs moeten samen met kennisinstellingen tot een akkoord komen. Dit keer mag het niet bij goedbedoelde afspraken op papier blijven en stap voor stap worden alle niveaus bewerkt en betrokken. Lang is gepraat over het vormen van een fonds om de meerkosten uit te betalen, maar daarvoor is niet genoeg draagvlak.

“Dit is eigenlijk lastiger dan het Energieakkoord.” Toch heeft programmamanager Stefan van Uffelen van MVO alle vertrouwen dat uiteindelijk de meerderheid in de keten zal tekenen. De inzet is dat niet de koepels tekenen, maar de bedrijven. Op 16 juni wordt het akkoord besproken met de CEO’s en vanaf dit najaar moet de ondertekening gaan plaatsvinden.

Visie betonketen 2030

    · Betonketen is duurzame staat als zodanig bekend
    · Maatschappelijke relevantie van de betonsector is toegenomen
    · Aantrekkelijke werkomgeving waar het veilig en prettig werken is
    · Hightech-sector en loopt voorop met digitalisering, robotisering, nanotechnologie etc.
    · Voldoende jong talent met specifieke betonkennis

Met dank aan Cobouw

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen