Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bedrijven dat maatregelen neemt voor doorwerken

Zaterdag, 22 juli 2017 01:56
Bedrijven dat maatregelen neemt voor doorwerken

Het aandeel bedrijven dat maatregelen treft gericht op langer doorwerken van het personeel stijgt gestaag. Terwijl in 2010 32 procent van de bedrijven maatregelen trof, liep dat de afgelopen jaren op tot 43 procent in 2016. Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties nemen actie op dit vlak.  Het gaat in het bijzonder om de maatregel taakverlichting en/of aanpassing takenpakket (‘job crafting’) (15% van de organisaties trof deze maatregel in 2016 versus 10% in 2010). Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO.

Scholing
Ook op andere terreinen in HR-organisatiebeleid zijn meer bedrijven actief dan in de voorbije crisisjaren. Zo hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor personeel beschikbaar en is er meer ruimte voor zorgtaken. Sinds 2012 zien de onderzoekers ook dat in steeds meer bedrijven ruimte is voor leidinggevende en medewerker om  individuele maatwerkafspraken te maken over ontwikkeling en opleiding van de medewerker

Werkdruk
Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. In 2016 noemt 48 procent van de bedrijven (met 72 procent van de werknemers in dienst) dit als belangrijk arbeidsrisico tegenover 41 procent in 2010. Tegelijk zeggen werkgevers ook vaker maatregelen te hebben getroffen om psychosociale risico’s te beperken. Dat doen ze met name door werknemers meer regelruimte in het werk te geven, de organisatie van het werk te veranderen of een aanspreekpunt voor werknemers in te stellen. Ook zijn psychosociale risico’s vaker een gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprek en/of werkoverleg. Met name in de gezondheidszorg en bij de overheid ondernemen organisaties actie om psychosociale risico’s te beperken. In deze sectoren zien werkgevers werkdruk ook het vaakst als belangrijk arbeidsrisico.

Arbeidsproductiviteit
De toename van het werkdrukrisico hangt deels samen met de toenemende arbeidsproductiviteit (en omzet en winst). In 2016 rapporteerden 40 procent van de ondervraagde bedrijven en instellingen een toename in hun arbeidsproductiviteit over de afgelopen twee jaar. Vergeleken met 2012 is dat een stijging van 9 procentpunten. Vooral in de commerciële dienstverlening en de industrie neemt volgens werkgevers de arbeidsproductiviteit sterk toe, aldus TNO.

De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder circa 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen.

Met dank aan Arbozone

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen