Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Agenda IJsselmeergebied 2050

Woensdag, 04 januari 2017 11:25
Agenda IJsselmeergebied 2050
Om het toekomstige beleid voor het IJsselmeergebied integraal vorm te geven en partijen vroegtijdig te betrekken in de ideeënvorming, wordt een gebiedsagenda voor 2050 opgesteld. In opdracht van en samen met het ministerie van Infrastructuur en milieu startte NVDO’s Lidbedrijf Witteveen+Bos in 2016 met een proces om partijen die betrokken zijn bij het IJsselmeergebied samen te brengen.

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa; het biedt Nederland een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur. Het Rijk heeft een aantal opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking.

De ambitie is om vanuit een integrale blik op het IJsselmeergebied het beleid van de verschillende overheden beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare middelen optimaal in te zetten. Witteveen+Bos ondersteunde het Rijk bij dit gebiedsproces. Er werd gewerkt in zogenaamde gebiedsdialogen, waarin vertegenwoordigers van  overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in bijeenkomsten van 80 tot 100 mensen met elkaar in gesprek gingen over ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen rondom het IJsselmeergebied. Door middel van ontwerpend onderzoek zijn nieuwe kansen voor het gebied in beeld gebracht en werd onderzocht hoe deze kansen in projecten te realiseren.

Het adviesrapport met voorstellen voor toekomstperspectieven is openbaar beschikbaar. Meer informatie over de Agenda IJsselmeergebied is te vinden op de website
www.agendaijsselmeergebied2050.nl
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten