Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Afstudeeronderzoek Onderhoudsstops

Maandag, 10 augustus 2015 10:02
Afstudeeronderzoek Onderhoudsstops


Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met de NVDO een onderzoek gestart naar verbeteringsmogelijkheden van onderhoudsstops ten behoeve van haar leden. Het onderzoek spitst zich toe op twee aspecten, namelijk het verschil in verbeterpunten van onderhoudsstops tussen grote en kleine bedrijven en de invloed van wet- en regelgeving op onderhoudsstops. De bijbehorende hoofdvraag is : “Wat zijn de verschillen tussen verbeteringsstrategieën bij onderhoudsstops van grote en kleine bedrijven, en wat is de invloed van wet- en regelgeving op een onderhoudsstop?"

Voor dit onderzoek is vele literatuur geraadpleegd (zie literatuurlijst op blz. 36) en is gesproken met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van onderhoud. Door middel van de kennis die daarmee is opgedaan zijn interviews afgenomen en is er een enquête en een poll gehouden. De uitkomst is dat op het gebied van verbeterpunten zowel kleine bedrijven als MKB weinig tot niet verschillen in verbeterpunten in onderhoudsstops. Grote bedrijven outsourcen vaker waardoor de focus meestal ligt op de efficiëntie en effectiviteit, het verlagen van de complexiteit en risico en het verbeteren van externe factoren.

Op het gebied van wet- en regelgeving is vooral duidelijk dat deze het meeste invloed heeft op de benodigde tijd voor een onderhoudsstop gevolgd voor extra kosten welke gemaakt moeten worden om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook ondervinden producenten van continue productielijnen meer invloed door wet- en regelgeving op onderhoudsstops dan producenten met een discrete productie.

Onderzoeker Tom Roelofs deelt zijn scriptie van harte met de NVDO-achterban. U treft het resultaat dat met een 8,5 werd gewaardeerd, HIER

Onderwerpen

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten