Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

26,27,28 september; Reliability-centred Maintenance - RCM2

Donderdag, 21 september 2017 09:19
26,27,28 september; Reliability-centred Maintenance - RCM2
RCM2 Verbindt
Onderhoud is grotendeels maatwerk. De keuze voor een strategie wordt gemaakt afhankelijk van de specifieke bedrijfsomgeving van uw technische systeem. Zo is ook de kennis en ervaring van de operators en monteurs, degenen die dagelijks werken met het systeem, onontbeerlijk. RCM2 levert een gemeenschappelijke taal, zodat gezamenlijk maximale bedrijfsresultaten behaald kunnen worden.
De beste strategie
Tijdens de eerste stap van RCM2 worden de doelstellingen bepaald voor het technische systeem. Hiermee liggen de doelstellingen van onderhoud vast. Op krachtige wijze ondersteunt RCM2 vervolgens de inventarisatie van de reële risico’s op het niet behalen van deze doelstellingen. Zo wordt het mogelijk om vooraf (proactief) een strategie te bepalen in plaats van achteraf (reactief). Vervolgens wordt precies die informatie verzameld die nodig is om de beste strategie in de strijd tegen de oorzaken van de risico’s te kunnen bepalen. De strategie wordt dan gekozen op basis van technische haalbaarheid en de bijdrage aan de bedrijfsresultaten of het beperken van het risico op het gebied van veiligheid of milieu. Met RCM2 wordt geen voorkeur gegeven aan een bepaalde vorm van onderhoud. U leert per storingsoorzaak te bepalen welke strategie in aanmerking komt en welke taken niks opleveren of zelfs contraproductief werken.

Doel
U leert welke onderhoudstaken het beste ingezet kunnen worden in de strijd tegen storingen. Ook leert u welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden.

Onderwerpen
De cursus duurt drie aaneengesloten dagen. Bij de RCM2-aanpak staan 7 belangrijke vragen centraal. Deze 7 vragen vormen de rode draad van de cursus. Theorie wordt hierbij telkens afgewisseld met toepassing op een praktijkvoorbeeld. Tijdens de cursus wordt er ruim aandacht besteed aan hoe RCM2 georganiseerd wordt om het tot een succes te maken. De docent zal aan de hand van uw vragen helpen de theorie te vertalen naar uw bedrijfssituatie en de theorie toelichten met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Bestemd voor
Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van machines. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van Maintenance Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie, Engineering en Asset Management. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer.

De kosten van deelname bedragen
Voor NVDO-leden € 1.820,- en voor niet-leden € 1.980,- en zijn inclusief lunches, koffie en thee, een uitgebreid Nederlandstalig cursusboek en bovendien de meest recente versie van het boek “Reliability-centred Maintenance” door John Moubray, het brein achter RCM2.

Voor meer informatie en aanmelden kijkt u HIER
Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten