Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Literatuurlijst

ALGEMEEN

NVDO Onderhoudkompas 2012, NVDO ISBN 978-90-78889-04-05

Big Data Revolutie, Viktor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier ISBN 978 94 9057 4901

Adviezen voor Ondernemers, Annemarie van Gaal ISBN 9789046807873

Profit-Driven Maintenance for Physical Assets, Ir. T.M.E. Zaal ISB 978 90 79182 10 7

VDM, Nieuw geloof in Onderhoud, Mark Haarman en Guy Delahay (ISBN 90-808270-I-0)

Onderhoudskunde, prof.ir. Klaas Smit 2011 / 1e druk / x+570 pp. / gebonden / ISBN 978-90-6562-279-2 / Euro 39.50

Principes van Onderhoudsmanagement, Ir. Bernard J. Verdoes / Ir. Cees van Duijvenvoorden / Prof. dr. Hugo B. Roos / 3e druk/ (ISBN 978-90-817999-0-4)/ Euro € 39.95

Total Productive Maintenance (TPM) ing. J.M.M. Aalders e.a. (ISBN 90 267 2124 2)
Dhillon, B.S.; Engineering Maintenance: a modern approach, Boca Raton, CRC Press, 2002

Dhillon, B.S.; Engineering Maintainability, Gulf, Houston, 1999

Handbook of maintenance management, Joel Levitt (te bestellen via www.amazon.com)

File, W.T.: Cost Effective Maintenance, design and implementation. Butterworth Heinemann Ltd, Oxford

Levitt, J. Managing Factory Maintenance, Industrial Press Inc, New York, 2005

Kelly, A. Maintenance Strategy: BCM Butterworth Heinemann, Oxford, 1997

Kelly, A. Maintenance Org. and Systems, BCM Butterworth Heinemann, Oxford, 1997

Herbaty, F. Handbook of Maintenance Mgt. Cost-effective pratices. Noyes Publications, New Yersey, 1990

Mann, Lawrence: Maintenance Management. D.C. Health & Company, 1976

Anon, Performance Based Maintenance Stragien, Konzepte und Lösungen fur eine Leistungsorentierte instandhaltung. TUV Verlag GmbH, Unternehmungsgruppe TUW Rheinlan/Berlin-Brandenburg, Köln, 1999

Slaterus, W. Een toekomst met technisch management, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn, 1997

Stoneham, D: Maintenance Mgt and Technology Handbook, Elsevier Advanced Technology, Oxford 1999

Marcelis, W.J.: Onderhoudsbesturing in ontwikkeling. Kluwer, Deventer, 1984

Warnecke, H.J.: Handbich Instandhaltung: Instandhaltungsmanagement. Verlag TUV Rheinland, 1992

Anon. Handboek Onderhoudsmanagement, NVDO/Kluwer

Anon. Onderhoudsmanagement in de procesindustrie, Stichting BePro, 2000 (ISBN 90 5301 142 0)

Higgins, L.R.: Maintenance Egineering Handbook, McGraw Hill, New York, 1990

Jardine, A.K.S.; Tsang, A.H.C.: Maintenance, Replacement and Reliability. Dekker Mechanical Engineering, Vol. 197 (ISBN 0-8493-3966-9)

Stephens, M.P.; Productivity and Reliability-Based Maintenance Management Pearson/Prentice Hall, New Yersey, 2004 (ISBN 0-13- 096657-6)

Palmer, D.; Maintenance planning and scheduling handbook. McGraw Hill

Petrocelly, K.; Commercial and Institutional Maintenance Management, The Fairmont Press, Liburn, 1995

Wireman, T.; Maintenance mgt and Regulatory Compliance Strategies, Industrial press. New Yrok, 2003

Campbell, J.D.; Maintenance Excellence, Marcel Dekker. New York, 2001

Narayan, V.; Effective maintenance management (te bestellen via www.amazon.com)


ASSET MANAGEMENT

Wijnia Y. en Croon de J..; Asset Management naar het einde van de wereld 2013 Ebook of Papier (ISBN 978-90-8759-366-7)

Wilson, A.; Asset Maintenance Management; a guide to developing strategy and improving performance.  Alden Press, Oxford, 2001

PAS 55-I Asset Management, part 1: specification of the optimized management of physical infrastructure assets. BSI 2004

PAS 55-II Asset Management, part 2: guidelines for the application of PAS 55-1.
BSI 2004

Roestenberg, B. en de Croon, J.; perfect asset lifecycle management. Capgemini, Utrecht 2003


UITBESTEDING

Hiemstra, G.J. Tilburg van, J.J.; inzicht in uitbesteding. Van Gorcum, stichting maangement studies, 1991

Wit de, B.; et al; uitbesteden en toeleveren. Lemma, Utrecht, 1988

Praat, J.I.C.M., Dishoeck, van N.; de winst van uitbesteden. Samenwerken vanuit kentenperspectief

Anon. Trends in Uitbesteding 1999. Ernst & Young, Utrecht 1999 (ISBN 90 75498 29 2)

Domburger, S.; the contracting organisation. Oxford University Press, Oxford UK, 1998

Hoogen, van der H. en Sjamaar, S.; uitbesteden van onderhoud: en strategisch perspectief. NVDO-SUTO  Houten 1997 (ISBN 90 9010367 8)

Dorr, D.C.; presteren met processen: procesmanagement voor dienstverlenende organisaties. Kluwer  Deventer, 2000

Hines, P.: Value Stream Management Stratgegy and Excellende in the Supply Chain. Prentice Hall  (ISBN 0 273 64202 2)

Tettero, J.H.J.P. en Viehoff, J.H.R.M.: marketing voor dienstverlenende organisaties. Samsom, Alphen a/d  Rijn, 2000 (ISBN 90267 1925 6)

Kok, H.B.: marketing in maintenance. Samsom, Alphen a/d Rijn, 2000
(ISBN 90 14 07279 1)


TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)

Hartman, E.; successfully installing TPM in a non-Japanese plant. TPM Press Inc.

Wireman, T.; total productive maintenance, Industrial press, New York 2004

Leflar, J.A.; practical TPM. Productivity press, Portland 2001

Nakaijma, S.; TPM development program, implementing tpm. Productivity Press, Cambridge, 1989

Willmott, P.; TPM, the western way. Butterwordt-Heinemann Ltd., Oxford 1994

Suzuki, T.; TPM in process industries. Productivity Press Inc., Portland 1994

McCarthy, D. and Rich, N.; lean TPM a blueprint for change. Elsevier Ltd. Oxford, 2004 (ISBN 0-7506-5857-6)

Bernstein, R.; TPM collected practices and cases. Productivity Press New York, 2005 (ISBN 1-56327-328-4)

Smith, R en Hawkins, B.; lean maintenance, Elsevier Ltd. Oxford, 2004

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen