Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Life Cycle Costing

Life cycle costing is een methodiek voor het in kaart brengen van de financiële kosten en baten van een product of dienst die investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' onderling vergelijkbaar maakt.

Methodiek
Bij de methodiek die veelal voor Life cycle costing berekeningen gebruikt wordt, wordt de invloed van inflatie buiten beschouwing gelaten; men gaat uit van een inflatieloos rentepercentage om de kosten uit de verschillende levensfasen terug te rekenen naar één moment waardoor het mogelijk wordt om producten onderling te vergelijken.

Men kan uitgaan van Present worth (PW), waarbij de kosten berekend worden ten opzichte van t=0 (het moment van "aanschaf") of Annual worth (AW), waarbij de kosten per jaar bepaald worden

20 april; Storingsanalyse, maar dan Anders!

20 april; Storingsanalyse, maar dan Anders!

De NVDO cursus “Storingsanalyse, maar dan Anders!” biedt deelnemers een complete aanpak voor het effectief en efficiënt oplossen van storingen.

Lees verder

In welke mate stuurt uw organisatie aan op Life Cycle Costing?


Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten