Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leergang Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767

Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI

Cursus: Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI
Organisatie: NVDO en Hogeschool Utrecht
Datum: Najaar 2018
Locatie:
Divers; centraal, midden Nederland


Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde/ Transportinstallaties, Elektrotechnische installa­ties of Monumenten.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen.

Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

 

Doel

De Inspecteur

-     Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- / 
      Transportinstalla­ties, Elektrotechnische installaties of Monu­menten uitvoeren conform de NEN 2767-1 (versie
      december 2016)

-     Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en In­zicht in voldoen aan 
      wet- en regelgeving

-     Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is 
      ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

 

De Adviseur

-     Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpre­teren

-     Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie +
      aanvullende inspectie-items

-     Kan specifieke wensen van gebruiker / ei­genaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object
      vertalen naar een advies

 

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succes­volle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

 

Examen

Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.


Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:

-       Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten

-       Opstellen van rapportage

-       Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit

-       Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s

-       Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

 

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoon­scertificatie.

Inspecteur of Adviseur

De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.

De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur

De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur

De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur

 
Rooster

Data

Tijdstip

Programma

Blok 1

November 2018
November 2018
November 2018
November 2018 

Blok 2

December 2018
December 2018
December 2018
December 2018
December 2018

Blok 3

Januari 2019
Januari 2019
Januari 2019
Januari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019
Februari 2019

Blok 4

Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019
April 2019
April 2019
Eind april 2019

                       
15.00-21.00

15.00-21.00

15.00-21.00
15.00-21.00


Inspecteurs + Adviseurs
15.00-21.00

15.00-21.00

15.00-21.00

15.00-21.00
15.00-21.00


Alleen inspecteurs
08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

 

Alleen Adviseurs
14.00-21.00

14.00-21.00

14.00-21.00
14.00-21.00

14.00-21.00

14.00-21.00
14.00-21.00

 


Inleiding

Theorie

Energie

Vakkennis per discipline

 

Theorie

Theorie

Theorie

Oefentoets Blok 1 en 2
Digitale toets

 


Praktijkdag

Praktijkdag
Praktijkdag

Examentraining op locatie

Examen Inspecteurs op locatie
Aanleveren inspectierapportage (examen)

Mondelinge verdediging (op uitnodiging)

Herexamen inspecteurs

 

Inleiding en AHP

Financiën, groepsbeslissingen, AHP

Risico's, scenario model
Opzetscenario voor afstudeeropdracht

Aanleveren adviesrapportage

Mondelinge verdediging adviesrapportage

Herexamen adviseursInvestering

Leergang NEN 2767 voor inspecteur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor adviseur € 5.450,- ex BTW(*)

Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur € 6.450,- ex BTW(*)

 

Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend! 

 

U kunt zich door middel van het inschrijfformulier schriftelijk aanmelden voor deze leergang
Klik
HIER voor het inschrijfformulier en klik HIER voor het intakeformulier.
Voor de volledigheid van uw inschrijving, vragen we om een actueel CV mee te sturen.

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit een samenwerk­ing tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnem­ers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van de as­sets.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen