Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kring : Overijssel

Kring : Overijssel

NVDO Kring Overijssel biedt een sterk Maintenancenetwerk!

De NVDO Kring Overijssel kent in haar werkgebied diverse industrieën, zoals de voedingsindustrie, gebouwde omgeving en procesindustrie. Het creëren van een synergetisch netwerkverband behoort dan ook tot de core business van de kring. Daarbij worden niet alleen onderhoudsprofessionals betrokken, maar wordt ook samenwerking met het regulier onderwijs en regionale overheden nagestreefd.

De kring zet zich dan ook actief in om haar leden via informele contacten met elkaar kennis te laten maken om op deze manier het op natuurlijke wijze uitwisselen van kennis en ervaringen te bevorderen. Een van de doelen daarbij is zoveel mogelijk actieve leden binnen het werkgebied te verwerven. Het zijn van een ontmoetingsplek waar over elkaars ervaringen gesproken kan worden, neemt dan ook steeds een belangrijke plaats in tijdens de door de kring georganiseerde fysieke bijeenkomsten. Tijdens de genoemde bijeenkomsten wordt gestreefd om naast een veelal theoretische benadering van een onderwerp, tevens de praktijk aan bod te laten komen. Een actieve inbreng van de kringleden is daarbij gewenst.

Om dit te bereiken, ligt de focus op:

    · Intensivering van het netwerk
    · Realiseren van synergie (zowel binnen als buiten de vereniging
    · Aantrekkelijke activiteitenkalender

In het werkgebied van de NVDO Kring Overijssel zijn veel actualiteiten op het gebied van  Beheer en Onderhoud (Asset Management) te vinden. Denk aan leegstand van gebouwen (herbestemming), tekorten aan technisch personeel en onderhoud binnen de chemische sector. Veilig Werken staat hoog op de agenda van onderhoudend Overijssel. Met betrekking hiertoe verwijzen wij u naar het tabblad Veilig Werken op deze website, of klik HIER.

Daarnaast is het evident dat in de regio een belangrijk aantal grote asset owners gevestigd is. Het Bestuur NVDO Kring Overijssel legt dan ook focus op de actualiteit in haar werkgebied. Maar niet alleen, dat doet het kringbestuur graag samen met de NVDO Kringen en Secties, collega verenigingen, de overheid, het onderwijs en andere stakeholders.

De kringleden vertegenwoordigen alle sectoren uit het NVDO Onderhoudskompas en zijn een mix van asset owners, toeleveranciers, onderwijs, (lagere) overheid en consultancy. Deze brede samenstelling van de achterban wordt overtuigd van de waarde van het enorme netwerk dat de kring biedt.

Kengetallen, Trends en Visie zijn vaak uitgangspunt voor de fysieke bijeenkomsten die de kring organiseert. De trends zijn tevens het uitgangspunt van het NVDO Onderhoudskompas, dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de totale achterban.De website is ook voor de NVDO Kring Overijssel altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de kring genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

Jaarlijks bieden wij u een aantrekkelijk programma. Leden van de kring ontvangen voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging. Alle fysieke bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd op www.nvdo.nl 

Nieuws

07-12-2017 Industrie pleit voor Hyperloop-testtraject

‘Soms doen zich kansen voor die Nederland niet mag laten lopen. De Hyperloop-ontwikkeling is in onze ogen zo’n kans.’...

06-12-2017 Nederland heeft met Sealing Valley z’n eigen Silicon Valley

Sealing Valley, dat moet de naam gaan worden van de Nederlandse variant van Silicon Valley. Een omgeving waar kennis,...

23-11-2017 FPC staat bedrijven bij

Het op de UT-campus gevestigde Fraunhofer Project Center (FPC) slaat de handen ineen met bedrijven uit Overijssel en ...

16-11-2017 Nieuwbouw Enschede zo goed als energieneutraal

Het einde van de groene leges is in zicht. Enschede wil volgend jaar alleen nog maar (bijna) energieneutrale woningen...

27-10-2017 Helft gemeenten heeft geen vastgoedvisie

Bijna de helft van de gemeenten heeft geen vastgoedvisie. Ook de financiële risico’s die gemeenten met hun vastgoed l...

05-10-2017 Duurzame energieopwekking door waterzuivering

Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta zetten samen in op een bijzonde...

28-09-2017 Scania ondertekent mega contract defensie

Het is definitief. NVDO Lidbedrijf Scania krijgt het mega contract van defensie. Het gaat om de levering van duizende...

07-09-2017 Eerste gerecyclede damwand van oude polyester boten

Waterschap Zuiderzeeland, Hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld hebben bij de Beatrixsl...

01-09-2017 Ondergrondse uitbreiding museum Paleis Het Loo gegund

VolkerWessels onderneming Volker Staal en Funderingen (VSF) heeft het contract gekregen voor de ondergrondse uitbreid...

25-08-2017 Gelijkstroom krijgt vorm in Lelystad

In Lelystad is gestart met de bouw van het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten